Tekstbureau Veronique Huijbregts werkt(e) onder meer voor:
Aedes Magazine – Fonds Psychische Gezondheid – Bureau Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) – Expertisecentrum Informele Zorg (EIZ) – Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen Zorg – Gedragswerk – Gemeente Krimpen aan den IJssel – Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde – Mediator – Mezzo, Landelijke vereniging voor mantelzorgers – Netwerk Conceptueel Bouwen – Pharos, Kennis- en adviescentrum –  Tijdschrift Psy – Spring Architecten – Stichting Week van de Chronisch Zieken – Trimbos-instituut – Tijdschrift TvZ – Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) – ZonMW